TREX HAL sp. z o.o. koparki, ładowarki, spycharki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe TREX HAL powstało w 1994 roku, w ramach restrukturyzacji górnictwa. Świadczymy usługi m.in. w zakresie: - rekultywacji odpadów - transportu osobowo – dostawczego - załadunku i transportu węgla - robót ziemnych - wykopów liniowych i szerokoprzestrzennych - wynajem sprzętu ciężkiego (ładowarki kołowe, koparki kołowe i gąsienicowe, spycharki gąsienicowe, dźwigi samochodowe, ciągniki rolnicze) - napraw maszyn i innych pojazdów - remontów dróg - rozbiórki budynków w czasie zimy, prace porządkowe - wycinki drzew – prac ogólnobudowlanych – robót melioracyjnych – remontów dróg – rozbiórki budynków – sprzedaży paliw płynnych – obsługi parkingów – akcji zima. P.P.U.H TREX HAL posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-N ISO 18001:2004, System Zarządzania Środowiskowego według PN-EN ISO 14001:2005 oraz System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001: tworząc Zintegrowany System Zarządzania, umożliwiający skuteczne i równoczesne zarządzanie podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki. Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.trexhal.pl P.P.U.H. TREX HAL sp. z o.o. ul. 1 Maja 26 44-206 Rybnik tel./fax 32 73 93 421 trexhal@interia.pl


Odwiedź www.trexhal.pl

Ocena: Brak
Data: 24-10-2016, 11:49

Podobne do "TREX HAL sp. z o.o. koparki, ładowarki, spycharki" G:2 
Copyright © dlafirm.org