BHP i ppoż. - BHP a-z

Przedsiębiorstwo Usługowe ,,BHP a-z" s.c. Piotr Janas, Rafał Szafraniec oferuje Państwu usługi dotyczące kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w skład której wchodzą między innymi: szkolenia BHP wstępne: instruktaż ogólny dla wszystkich grup zawodowych.   szkolenia BHP okresowe: dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dla pracowników administracyjno-biurowych i innych dla pracowników inżynieryjno-technicznych. szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie uczestniczenie w posiedzeniach komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach w firmie, audyty wewnętrzne, opiniowanie posiadanej w zakładzie pracy dokumentacji i oznakowania maszyn, oraz urządzeń, pomagamy w doborze efektywnych ochron osobistych i sprzętu p.poż., prowadzenie rejestru chorób zawodowych, prowadzenie rejestru badań i wyników czynników szkodliwych dla zdrowia, opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP, oraz opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowywanie procedur mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, współpraca z Państwową Inspekcją Pracy współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, inne związane z tematyką BHP wynikające z przepisów prawa


Odwiedź www.kat1.katalogic.pl/30627/bhp-a-z/

Ocena: Brak
Data: 19-02-2015, 09:00

Podobne do "BHP i ppoż. - BHP a-z" G:1 
Copyright © dlafirm.org