Artykuly}

Skały osadowe powstają w wyniku sedymentacji, czyli gromadzenia się materiału okruchowego, organicznego lub chemicznego w zbiornikach wodnych bądź – rzadziej – w środowisku lądowym. Osady te podlegają następnie procesowi diagenezy, podczas której zmniejsza się odległość Prasa pomiędzy poszczególnymi składnikami osadu. Diageneza jest związana z cementacją – procesem, kto polega na połączeniu składników spoiwem, którym zwykle jest krzemionka, węglany, relacje żelaza czy ił. Lityfikacja powoduje z kolei przejście ze skały luźnej aż do skały zwięzłej.


Odwiedź niedokonca.kulturalnie.biz.pl/

Ocena: Brak
Data: 22-08-2012, 01:17

Podobne do "Artykuly}" G:3 
Copyright © dlafirm.org